PRIVACY POLICY

(versie [28/08/2020)

 

Je privacy is belangrijk voor ons.

 

Daarom verwerken we alle persoonsgegevens die wij van je verkrijgen als klant of als bezoeker van één van onze websites alleen op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”).

 

Deze privacy policy bezorgt je meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

 

 1. Identiteit en contactgegevens
 2. Doeleinden
 3. Beveiliging
 4. Rechten
 5. Updates

 

 1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS

 

De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor je persoonsgegevens zijn de volgende juridische entiteit en een aantal dochterondernemingen van deze juridische entiteit:

 

Fraluc NV

Brusselsesteenweg 185

1785 Merchtem

België

Ondernemingsnummer 0553.548.910

 

De winkels van deze entiteiten zijn gekend onder de commerciële benamingen ZEB, Pointcarré, The Fashion Store, Ziffiks en Zeb For Stars.

In geval je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan zeker contact op met onze customer service. Zij helpen je heel graag verder. Je kan hen bereiken via één van de volgende kanalen:

 • via e-mail: [email protected]
 • via telefoon: 02/568.11.85
 • via de live chat op de webshops van ZEB en Pointcarré

 

 1. DOELEINDEN

 

Wij verwerken je persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 

 • Klantenbeheer
 • Direct marketing
 • Optimalisatie van de website
 • Camerabewaking

 

Hieronder kan je per doeleinde terugvinden welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

 

 • Klantenbeheer

 

In het kader van ons klantenbeheer verwerken wij je identificatiegegevens (naam, titel, facturatieadres, leveradres, telefoonnummer, e-mailadres, klantennummer), een aantal financiële gegevens (betaalmethode, bankrekeningnummer) en houden wij je aankoopgeschiedenis en je eventuele afspraken, berichten of vragen aan ons bij.

 

Deze gegevens laten ons toe om jouw bestellingen of aankopen en afspraken op een correcte manier af te handelen en op een vlotte manier met jou te communiceren en je vragen te beantwoorden. Ook bij eventuele retours kunnen we je zo beter verder helpen. Als je lid bent van ons loyalty programma en wil genieten van de voordelen hiervan, hebben we jouw gegevens nodig om de punten op jouw account te zetten. Na een aankoop kunnen wij je ook contacteren om te peilen naar je tevredenheid. Wanneer je hebt deelgenomen aan een van onze wedstrijden, kunnen wij je op die manier contacteren.

 

De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of om eventuele vragen te beantwoorden voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst (art. 6, §1, (b) GDPR).

 

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van jou, bijv. door het inlezen van je elektronische identiteitskaart in een winkel of wanneer je een account aanmaakt op één van onze websites.

 

Voor ons klantenbeheer houden wij je persoonsgegevens bij tot 10 jaar na je laatste aankoop.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen met wie wij samenwerken in het kader van ons klantenbeheer (IT en softwareproviders en de koerierdienst).

 

 • Direct marketing

 

Voor direct marketing verwerken wij je identificatiegegevens (naam, titel, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, cookies), een aantal persoonlijke kenmerken (geslacht, geboortedatum, moedertaal), je aankoopgeschiedenis en browsegeschiedenis. Op de website van Zeb For Stars kan je ook de identificatiegegevens (naam) en persoonlijke kenmerken (geslacht, geboortedatum) van je kind(eren) ingeven.

 

Deze gegevens laten ons toe om je communicaties te versturen per e-mail, post, SMS en telefoon en om je online advertenties te tonen. Op die manier kunnen we je onder meer op de hoogte houden van onze aanbiedingen en de laatste trends of nieuwigheden. We sturen je dan een attentie op je verjaardag en kunnen je uitnodigen voor onze events. Indien je hiermee hebt ingestemd op de website van Zeb For Stars, bezorgen wij ook je kind(eren) een attentie op hun verjaardag.

 

Wij gebruiken je gegevens ook om onze communicaties te personaliseren (bijv. op basis van je geslacht, woonplaats of vaak gekochte merken). Op die manier kunnen we je tips bezorgen die helemaal op jouw maat gemaakt zijn.

 

De rechtsgrond voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang om onze producten en diensten te promoten bij onze klanten (art. 6, §1, (b) GDPR). Indien je geen klant bent, ontvang je onze communicaties alleen wanneer je hiervoor je toestemming hebt gegeven, bijv. door je in te schrijven op een nieuwsbrief via één van onze websites (art. 6, §1, (a) GDPR). Wij zullen je kind(eren) enkel een verjaardagsattentie sturen indien je hiervoor je toestemming hebt gegeven op de website van Zeb For Stars. Online advertenties zijn enkel te zien wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van advertentiecookies (voor meer informatie, zie Cookieverklaring).

 

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens steeds rechtstreeks van jou.

 

Wij versturen communicaties tot 6 jaar na je laatste aankoop. Je kan je uiteraard steeds vroeger uitschrijven (voor meer informatie, zie Rechten). De toestemming voor advertentiecookies kan ook steeds ingetrokken worden via je cookievoorkeuren (voor meer informatie, zie Cookieverklaring).

 

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen met wie wij samenwerken voor direct marketing (IT en softwareproviders en aanbieders van marketingtools).

 

 • Optimalisatie van de websites

 

Voor de optimalisatie van onze websites verwerken wij je identificatiegegevens (IP-adres en cookies).

 

Deze gegevens laten ons toe om een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website en desgevallend webshop aan te bieden.

 

De rechtsgrond voor het plaatsen van technisch essentiële en functionele cookies is een gerechtvaardigd belang om een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website en webshop te kunnen aanbieden (art. 6, §1, (f) GDPR). Analytische cookies en sociale mediacookies worden enkel geplaatst wanneer je via de betrokken website je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van deze cookies (art. 6, §1, (a) GDPR) (voor meer informatie, zie Cookieverklaring).

 

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens steeds rechtstreeks van jou.

 

De vervaltermijn verschilt per cookie en je kan je cookievoorkeuren steeds wijzigen (voor meer informatie, zie Cookieverklaring).

 

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen met wie wij samenwerken voor de betrokken website en webshop (IT en softwareproviders).

 

 • Camerabewaking

 

Al onze winkels zijn voorzien van camerabewaking. Wanneer je bij ons komt winkelen, worden er dus beelden van je geregistreerd.

 

De camerabewaking heeft uitsluitend tot doel om de veiligheid in onze winkels te garanderen en om diefstallen te vermijden.

 

De camerabewaking wordt duidelijk aangegeven in de winkels met het gekende pictogram. Wanneer je bij ons komt winkelen, word je geacht te hebben toegestemd met de registratie van je beelden.

 

De beelden worden maximum 30 dagen bijgehouden, behoudens wanneer wij deze langer nodig hebben als bewijs van een misdrijf of overlast.

 

Wij delen deze beelden enkel indien nodig met de politiediensten en gerechtelijke overheden.

 

 1. BEVEILIGING

 

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te waarborgen en je gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

 

Wij hebben de nodige contractuele afspraken gemaakt met de derde partijen met wie wij samenwerken en geven je persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte zonder de garantie dat je gegevens daar ook een evenwaardig beschermingsniveau genieten.

 

 1. RECHTEN

 

Je kan onze customer service altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 

 • een verzoek om toegang of rectificatie van je persoonsgegevens
 • een verzoek om wissing van je persoonsgegevens
 • een verzoek om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens
 • een bezwaar tegen de verwerking van je gegevens
 • een klacht als je van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Je kan ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

 

Onze Customer Service stelt alles in het werk om jou meteen verder te helpen. Je kan hen bereiken via één van de volgende kanalen:

 

 • via e-mail: [email protected]
 • via telefoon: 02/568.11.85
 • via de live chat op de webshops van ZEB en Pointcarré

 

Indien je niet langer onze elektronische nieuwsbrieven wenst te ontvangen en de verwerking van je gegevens voor die doeleinde wil stopzetten, kan je ook steeds gebruik maken van de uitschrijflink voorzien onderaan elke nieuwsbrief.

 

Indien je niet langer onze SMS boodschappen wenst te ontvangen en de verwerking van je gegevens voor die doeleinde wil stopzetten, kan je ook steeds reageren per SMS dat je deze niet langer wil ontvangen. Indien je niet langer gecontacteerd wil worden per telefoon, kan je dit uiteraard ook telefonisch meedelen.

 

Voor die doeleinden waarvoor de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang is, kan je ons steeds meer informatie vragen over de belangenafweging die wij in dat kader hebben uitgevoerd (voor meer informatie, zie Doeleinden).

 

Wij respecteren alle rechten met betrekking tot je persoonsgegevens waarop je volgens de toepasselijke regelgeving recht hebt.

 

Voor identificatiedoeleinden is het mogelijk dat we je om een kopie van de voorkant van je identiteitskaart vragen.

 

 1. UPDATES

 

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Via de QR-code en fysieke kopieën in de winkels en via onze websites heb je steeds toegang tot de meest actuele versie.